Historie

September 1982

De personeelsvereniging van de ABN AMRO Bank  te Oldenzaal organiseerde een uitstapje voor haar leden richting Duitsland. Om de feestvreugde te verhogen werd een orkestje gevormd. Hans Roord, Appie Boers en Paul Morssink, vormden de eerste bezetting. Dit uitstapje werd een groot succes, vooral door het enige lied wat werd gespeeld: La Bamba.

Het begin was gemaakt en met een kleine bijdrage van de Bank werd het orkest  “Bankroet”opgericht.
Leden van het eerste uur waren: Bennie Visschedijk, Hans Leuverink, Jan Spit, Florant de Rooy, Leo Bolhaar, Paul Morssink, Hans Roord, Gerard Vloedgraven en André van Benthem .

Een muziekleraar werd aangetrokken en repetitieavonden lang werd er geoefend op noten, maten en rusten.
De muzikale ontwikkeling ging maar langzaam en om toch al te kunnen optreden werd via Geert de Raadt diverse Oostenrijkse dansen ingestudeerd zoals de Holzhackerbubn en de Bankjesdans. De wederhelften droegen ook een steentje bij met de Lintendans en de Figurendans. Deze Oostenrijkse dansgroep was erg succesvol en menig feest werd opgeluisterd.
Er werd driftig verder geoefend  en de eerste nummers waren “Faria en Waldeslust”.

Jaarvergadering 1984

De naam Bankroet werd wat ongelukkige in relatie tot De Bank. Een van de leden was in die tijd in het bezit van een bok van het ras Toggenburg.
Deze bok ging geregeld mee met onze optredens en kreeg een steeds belangrijker rol. Tijdens een van onze jaarvergaderingen werd dan ook voorgesteld een naamsverandering door voeren van Bankroet naar de Toggenburgers.

Leden gingen en leden kwamen maar de vaste kern van de Toggenburgers zijn tot op heden altijd bij elkaar gebleven.
Vriendschap en liefde voor de muziek staan bij de Toggenburgers hoog in het vaandel.

Het publiek vermaken, humor en enthousiasme zijn de normen en waarden voor alle Toggenburgers.

September 1982

Die Mitarbeitervereinigung von der ABN AMRO Bank, Oldenzaal organisierte eine Reise für ihre Mitglieder nach Deutschland. Um die Freude während der Fahrt noch zu steigern, wurde eine kleine Band gegründet. Hans Roord, Appie Boers und Paul Morssink formten die erste Besetzung dieser BandDiese Reise war ein großer Erfolg, vor allem durch das einzige Lied, was gespielt wurde: La Bamba.

Der Anfang war gemacht und mit einem kleinen Beitrag der Bank wurde das Orchester “Insolvenz” gegründet. Mitglieder der ersten Stunden waren: Bennie Visschedijk, Hans Leuver Tinte, Jan Spit, Florant de Rooy, Leo Bolhaar, Paul Morssink, Hans Roord, Gerard Vloedgraven und André van Benthem.

Ein Musiklehrer wurde hinzugezogen und Übungsstunden veranlasst, an welchen lange geübt wurde. Die musikalische Entwicklung brauchte ihre Zeit, um aber schon einmal auftreten zu können wurden mit Geert de Raadt verschiedene österreichische Tänze einstudiert wie die Holzhackerbubn und  der Bänketanz. Die Frauen der Bandmitglieder leisteten auch ihren Beitrag durch den Bändertanz und den Figurentanz zu lernen. Es wurde stets weitergeübt und die ersten Lieder waren „Faria“ und „Walderlust“.

Jahresversammlung 1984

 

Der Bandname „Insolvenz“ war etwas unglücklich gewählt mit dem Hintergrund, dass diese von Bankangestellten gegründet wurde. Eines der Mitglieder war damals im Besitz einer Ziege der Rasse Toggenburg. Diese Ziege ging regelmäßig mit zu den Auftritten und bekam eine immer wichtigere Rolle. Während einer der Jahresversammlungen wurde der Vorschlage gemacht die Band umzubenennen von Insolvenz in Toggenburgers.

 

Mitglieder kamen, Mitglieder gingen aber der feste Kern der Toggenburgers ist bis heute zusammen geblieben. Freundschaft und Liebe für die Musik stehen bei den Toggenburgers zentral.

Das Publikum unterhalten, Humor und Begeisterung sind die Normen und Werte für alle Toggenburgers.